Totaalprojecten - Badkamerrenovatie - Zonnepanelen
Fotovoltaïse zonnepanelen
Fotovoltaïse zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen 


In conventionele energiecentrales wordt slechts 1/3 van de gebruikte primaire energie gebruikt om elektriciteit op te wekken. De resterende 2/3 gaat verloren in energiecentrales en tijdens distributie op het elektriciteitsnet. In het algemeen heeft de energievoorziening een aanzienlijke impact op het milieu.


Voor particulieren in 2022 bedraagt bedraagt de maximum zonnepanelen premie 1500€.


Het loont daarom bijzonder de moeite om elektriciteit op een decentrale manier op te wekken met hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, waterkracht en biomassa.

Fotovoltaïsche energie, dat wil zeggen elektriciteit rechtstreeks opwekken uit zonne-energie, biedt een elegant en betrouwbaar alternatief.


Een fotovoltaïsche oppervlakte van ongeveer 8,5 m2 is nodig om de hoeveelheid elektriciteit op te wekken die overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een burger.

Een op het netwerk aangesloten zonne-installatie werkt in principe in drie fasen

  • Energieproductie
    Als er licht op de fotovoltaïsche modules schijnt, komen er elektronen vrij in de zonnecellen. De positieve of negatieve ladingsdragers zijn geconcentreerd op het niveau van de elektrische contacten, wat een gelijkspanning produceert tussen de voor- en achterkant van de cellen. Omdat het geen mechanische of chemische reactie vereist, is dit foto-elektrische effect niet aan slijtage onderhevig en is er geen onderhoud nodig.
  • Omvorming van de stroom
    Vervolgens wordt de door de zonnegenerator opgewekte gelijkstroom door de transformator (vaak ook inverter genoemd) omgezet in wisselstroom conform het netwerk (wisselstroom van 230 of 400 volt bij 50 Hz). De controle van veiligheidsnormen, een krachtige processortechniek en de nieuwste generatie vermogenselektronica zorgen voor een efficiënte transformatie van zonne-energie.
  • Eigen verbruik
    Dalende vergoedingen voor zelf opgewekte zonne-elektriciteit en stijgende kosten voor de aankoop van elektriciteit zijn allemaal argumenten voor een geoptimaliseerd energieconcept voor eengezinswoningen. Nu is het voordeliger om zonne-energie in uw eigen huis te gebruiken - hoe meer er is, hoe beter. Het gebruik van een elektrische accu voor zelf opgewekte zonnestroom verhoogt het eigen verbruik en verlaagt de toevoer van het net verder.
  • Meer referenties kan u bekijken op onze Facebook of Instagram account of onderaan deze pagina hebben wij enkele geselecteerde projecten opgeladen.